top of page
Abstract Architecture
PROJEKT 11.png

PROJEKT

11

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Nabídka
činnosti

Projekční činnost

  • kompletní vypracování všech stupňů projektové dokumentace v potřebném rozsahu dle platné legislativy včetně všech specializací

  • vypracování dokumentací stávajících stavů stavebních objektů včetně zaměření

  • zpracování stavebních rozpočtů a výkazů výměr

  • vypracování diagramů zastínění a výpočtů denního osvětlení

Plánování architektů

Inženýrská činnost

  • inženýrská činnost pro územní souhlas, územní řízení, ohlášení stavby a stavební povolení

  • provádění stavebních dozorů a autorských dozorů

  • poradenství v oblasti stavebního práva

Architektonická činnost

  • návrhy architektonických studií

  • návrhy interiérů

  • vizualizace

Točité schody
6.png
nabíka činnosti

Referenční
stavby

Abstract Architecture

Kontakt

Masarykovo náměstí 34

697 01 Kyjov

(Městské kulturní středisko  - II. patro)

 

Ing. Miloslav Čech - vedoucí projektant:

alfacech@centrum.cz  |  Tel: 739 313 817

kontakt na jednotlivé projektanty: členové týmu

kontakt
bottom of page